Uw Excel expert voor écht maatwerk in Excel

Perika is expert op het gebied van maatwerkoplossingen in Excel. Voor zakelijke gebruikers biedt Microsoft Excel multifunctionele, gebruiksvriendelijke en betaalbare mogelijkheden. Dit gecombineerd met de expertise van Perika, wordt Excel een uitermate krachtige tool binnen uw organisatie. De applicaties op maat bieden praktische oplossingen op het gebied van administratie, (management)rapportages, planning, boekhouding, voorraadbeheer, calculaties en analyse van bedrijfsdata.

Excel oplossingen

Perika maakt door jarenlange ervaring met de geavanceerde functionaliteiten die binnen Excel beschikbaar zijn data inzichtelijk én bruikbaar. Als kleinschalig specialist onderscheiden wij ons door direct en persoonlijk contact, bereikbaarheid (ook buiten kantooruren) en flexibiliteit. Wij denken in oplossingen!

Voorheen bekend onder de naam Excellogisch, helpt Perika bedrijven en organisaties bij het optimaal toepassen van Excel. Door maatwerkinrichting presteren uw medewerkers namelijk beter. Met een schat aan kennis en ervaring van Microsoft Excel, helpen wij in drie stappen: luisteren, analyseren, oplossen.

Peter Mooren

Luisteren, analyseren, oplossen

Perika is maatwerk specialist, waar contacten nog persoonlijk zijn. Maatwerk is het devies. Of het nu gaat om snel telefonisch advies of een complete inrichting van Excel met volledig op uw organisatie toegespitste macro’s en spreadsheets. Onze flexibiliteit ziet u ook terug in onze zakelijke afspraken: geen starttarieven, geen langlopende contracten, maar wat u wenst: “uurtje-factuurtje” of vaste prijzen op projectbasis.

1 • Luisteren

Wij bieden maatwerk in drie stappen. In de eerste plaats luisteren wij naar uw verhaal: hoe zit uw organisatie in elkaar? Wat zijn de knelpunten in de automatisering van processen? En wat zijn precies uw wensen? Onze kracht is dat wij al tijdens het luisteren kunnen visualiseren wat de oplossing in grote lijnen moet worden.

2 • Analyseren

Vervolgens maken wij een gedetailleerde analyse van de huidige stand van de automatisering en de manier waarop dit is toegespitst op uw bedrijfsvoering. Vaak zien wij dat wat ooit een handig Excel werkboek was, in de loop der tijd is verworden tot een blok aan het been. Het systeem loopt vast omdat het door toegenomen data, verwijzingen en formules traag, complex en foutgevoelig is geworden. Wij ordenen en structureren de gegevens en inventariseren de wensen van gebruikers en de knelpunten, met als doel de performance weer optimaal te maken.

3 • Oplossen

De derde en laatste stap is het bieden van een maatwerkoplossing. Die kan variëren van snelle en simpele oplossingen met kant-en-klare tools tot een ingrijpende ontwikkeling van een pakket met maatwerk in macro’s. Wij zorgen dat eruit komt wat uw bedrijf écht nodig heeft in optimaal bruikbare vorm.

Excel expert

Onze Excel expertise is gebaseerd op twee pijlers. In de eerste plaats is dit grondige kennis van alle details van het pakket. En in de tweede plaats kennis van het gebruik ervan in de praktijk. Als intensief gebruiker van het pakket weten wij wat de problemen en frustraties kunnen zijn.

Veiligheid van gegevens

Een van de zorgen die veel ondernemers hebben betreft de veiligheid van gegevens. Wij kennen het belang van bedrijfsdata en weten dat die te allen tijde veilig moet zijn. Niet alleen beschermd tegen kwaadwillenden, maar vooral ook bestand tegen menselijke fouten op de werkvloer. Het mag nooit zo zijn dat een onbedoelde muisklik op de verkeerde plek of het verwijderen van een formule desastreuze gevolgen voor het hele bedrijf heeft. Perika zorgt ervoor dat bedrijfsdata binnen Excel veilig zijn.

Diensten

Perika biedt Excel hulp met de ontwikkeling van rekenmodellen, maatwerk tools en de inrichting van de Excel-omgeving voor optimale performance.

Onze specialisten helpen u bij het ontwikkelen van complexe formules, het maken van draaitabellen en grafieken. Door de ontwikkeling van macro’s in VBA kan uw Excel werkboek net die extra boost krijgen die het nodig heeft.

Wij bouwen rekenmodellen voor elke zakelijke toepassing. Maatwerk oplossingen voor alle berekeningen en formules, met de mogelijkheid om variabelen handmatig te wijzigen.
Door jarenlang gebruik en uitbreiding van uw Excel rekenmodellen kunnen deze traag worden en ziet u door de formule-bomen het bos niet meer.

Perika zorgt voor een optimale Excel-performance, hoeveel formules er ook in gebruik zijn. Voorkom dat uw medewerkers continu in hun werk worden belemmerd door bijvoorbeeld herberekeningen bij iedere ingevoerde wijziging of toevoeging. Wij leveren gestructureerde gegevens, schone formules, voegen macro’s toe en beveiligen uw data.

Perika bouwt maatwerk tools in Microsoft Office Excel. Door het gebruik van macro’s, invulformulieren en het automatiseren van handelingen wordt Excel een softwarepakket dat op maat gesneden is voor uw bedrijf of organisatie. Het koppelen van Microsoft Excel aan andere Microsoft Office onderdelen zoals Access, Word, PowerPoint en Outlook zorgt voor nog meer flexibiliteit. Met maatwerktools kan Perika voor u processen automatiseren. Denk bijvoorbeeld aan het ontdubbelen van adressenbestanden in Excel, het maken van berekeningen, opstellen van rapportages of het samenvoegen van databestanden.

Binnen bedrijven is het vaak wenselijk dat meerdere gebruikers gelijktijdig kunnen werken in een programma of bestand. Hoewel Excel deze mogelijkheid in werkboeken niet kent, biedt Perika de mogelijkheid om verschillende gebruikers tegelijk in een werkboek te laten werken zonder dat er zich conflicten voordoen. De Excel-tool wordt hierbij gekoppeld aan een Microsoft Access database.

Problemen in de performance van Excel kunnen zich voordoen als er veel (gekoppelde) gegevens moeten worden berekend. Onze experts kunnen uw Excel-bestand evalueren om te bekijken welke verbeteringen voor u mogelijk zijn. Dit doen we onder andere door:

  • herstructureren van formules;
  • toevoegen van macro’s
  • herindeling van data

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende analyse van uw Excel-bestand. Wij beoordelen dan uw bestand en nemen contact met u op om onze aanbevelingen met u door te spreken. Optimale performance maakt Excel snel, overzichtelijk en prettig om mee te werken.

Portfolio

Het portfolio van Perika bestaat uit zowel Windows-, web- als Excel-applicaties.

De applicaties die we de afgelopen jaren specifiek voor Excel ontwikkelden, varieëren van oplossingen op het gebied van relatiebeheer, het geocoderen van adressenbestanden, maatwerk offerte generatoren, Excel-planningen, gepersonaliseerde bestellijsten, productieplanningen, mediaplanningen, management rapportages, HR-toolkits en beoordelingsformulieren.

Hieronder treft u het overzicht aan van enkele oplossingen die we door middel van Excel-maatwerkapplicaties hebben ontwikkeld voor onze klanten.

Excel Payroll Tool

Probleem: Payroll Mutaties Mutaties in de payroll bij zijn klanten kostten ADP veel tijd, omdat deze telefonisch of via e-mail werden doorgegeven. Oplossing: Excel Payroll Tool Excellogisch ontwikkelde een Excel payroll tool waarin de klanten van ADP hun mutaties doorgeven. Aan het einde van iedere periode kan een export gemaakt worden uit de tool die…

Excel administratie bestrating

Probleem: Excel administratie bij bestratings werkzaamheden Aannemingsbedrijf Jos van der Graaf had bij de Excel administratie onvoldoende overzicht in de planning van bestratingswerkzaamheden en de koppeling van deze werkzaamheden aan prijzen. Oplossing: Excel Administratie Tool Excellogisch ontwikkelde een Excel administratie tool, waarin Van der Graaf diverse werkzaamheden invoert. De tool genereert een overzicht per week,…

Sales Toolbox

Probleem: Excel Sales Toolbox Een sales medewerker van Mega Group Trade had zelf een Excel Sales Toolbox ontwikkeld, waarin target werden vastgelegd, klantbezoeken werden bijgehouden en een overzicht (target vs. realisatie) voor het management zat. Omdat er meerdere afdelingen waren die gebruik maakten van een toolbox en een toolbox zelf ook bestond uit een aantal…

Bezorgers Enquête Tool

Probleem: Rapporteren van op SharePoint ingevulde enquêtes Netwerk VSP heeft een keurige enquête die ingevuld kan worden op SharePoint. Het lukt echter niet om tot een goede rapportage van de resultaten komen. Oplossing: Excel Enquete Rapport Excellogisch ontwikkelde voor Netwerk VSP een Excel Enquete Tool. Door de Enquêtes op SharePoint te koppelen aan een Excel…